Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanitná_veda5776 SGWaAP
0.384sociológia20248 SGWaAP
0.385veda441503 SGWaAP
0.397politológia9085 SGWaAP
0.420etnológia5052 SGWaAP
0.440antropológia10425 SGWaAP
0.444kulturológia2741 SGWaAP
0.449religionistika2883 SGWaAP
0.469vedný_odbor11574 SGWaAP
0.483spoločenskovedná1932 SGWaAP
0.487muzikológia938 SGWaAP
0.493lingvistika6100 SGWaAP
0.494filológia2807 SGWaAP
0.503jazykoveda8662 SGWaAP
0.504andragogika2648 SGWaAP
0.507spoločenskovedný2589 SGWaAP
0.515filologická1566 SGWaAP
0.518environmentalistika3785 SGWaAP
0.519vedná_disciplína8545 SGWaAP
0.521informatika54704 SGWaAP
0.525ekonómia42510 SGWaAP
0.525Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.527pedagogická_fakulta17018 SGWaAP