Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanitárny9077 SGWaAP
0.390humanitárna37684 SGWaAP
0.493humanitárne2376 SGWaAP
0.638humanitárny_konvoj575 SGWaAP
0.639južný_Sudán4456 SGWaAP
0.643utečenecký902 SGWaAP
0.647utečenec119902 SGWaAP
0.648Líbya33086 SGWaAP
0.654mierový23073 SGWaAP
0.662medzinárodné_humanitárne1291 SGWaAP
0.664Afganistan75880 SGWaAP
0.665Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.665mierová_misia4407 SGWaAP
0.666Haiti16349 SGWaAP
0.673utečenecký_tábor9255 SGWaAP
0.678UNHCR4972 SGWaAP
0.680sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.681OSN176156 SGWaAP