Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanitárne_bombardovanie689 SGWaAP
0.510bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.554etnická_čistka3081 SGWaAP
0.575humanitárne2376 SGWaAP
0.627anexia3250 SGWaAP
0.629genocídna429 SGWaAP
0.632bombardovanie24475 SGWaAP
0.651genocída23098 SGWaAP
0.656vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.656bezletová_zóna2225 SGWaAP
0.657mierotvorná511 SGWaAP
0.663okupácia28497 SGWaAP
0.665kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.672genocídny463 SGWaAP
0.673banditizmus470 SGWaAP
0.677antiteroristická539 SGWaAP
0.677darebácky1082 SGWaAP
0.688Irak125153 SGWaAP
0.689varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.690puč8936 SGWaAP
0.690imperialistický1731 SGWaAP
0.690Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.692anektovanie468 SGWaAP
0.693NATO173055 SGWaAP
0.695Saddám6000 SGWaAP
0.696neokolonializmus512 SGWaAP
0.699Čečensko14663 SGWaAP
0.700chunta1359 SGWaAP
0.702diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.705Afganistan75880 SGWaAP
0.708oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.708boľševické1337 SGWaAP
0.709nevinný_civilista1082 SGWaAP