Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanitárne_bombardovanie689 SGWaAP
0.510bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.554etnická_čistka3081 SGWaAP
0.575humanitárne2376 SGWaAP
0.627anexia3250 SGWaAP
0.629genocídna429 SGWaAP
0.632bombardovanie24475 SGWaAP
0.651genocída23098 SGWaAP
0.656vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.656bezletová_zóna2225 SGWaAP
0.657mierotvorná511 SGWaAP
0.663okupácia28497 SGWaAP
0.665kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.672genocídny463 SGWaAP
0.673banditizmus470 SGWaAP
0.677antiteroristická539 SGWaAP