Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanitárne2376 SGWaAP
0.493humanitárny9077 SGWaAP
0.497medzinárodné_humanitárne1291 SGWaAP
0.537humanitárna37684 SGWaAP
0.566humanitné1989 SGWaAP
0.575humanitárne_bombardovanie689 SGWaAP
0.599utečenecké786 SGWaAP
0.619diplomatické9237 SGWaAP
0.634zbrojné_embargo1158 SGWaAP
0.642medzinárodné181025 SGWaAP
0.643Líbya33086 SGWaAP
0.644mierotvorná511 SGWaAP
0.655politické122191 SGWaAP
0.659Sýria97981 SGWaAP
0.664civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.668mierové14699 SGWaAP
0.668odzbrojenie5631 SGWaAP
0.670bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.671OSN176156 SGWaAP
0.672humanitárny_konvoj575 SGWaAP