Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanitárna37684 SGWaAP
0.390humanitárny9077 SGWaAP
0.523Líbya33086 SGWaAP
0.525sýrsky_utečenec2699 SGWaAP
0.535Haiti16349 SGWaAP
0.537humanitárne2376 SGWaAP
0.554Sýria97981 SGWaAP
0.554UNHCR4972 SGWaAP
0.559južný_Sudán4456 SGWaAP
0.569Somálsko11343 SGWaAP
0.581Afganistan75880 SGWaAP
0.583utečenec119902 SGWaAP
0.583Irak125153 SGWaAP
0.587Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.590Jemen11879 SGWaAP
0.596OSN176156 SGWaAP
0.605humanitárny_konvoj575 SGWaAP
0.612humanitná9524 SGWaAP
0.613utečenecký_tábor9255 SGWaAP