Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanistické2443 SGWaAP
0.362filozofické10273 SGWaAP
0.424ideové3864 SGWaAP
0.461svetonázorové679 SGWaAP
0.470osvietenské632 SGWaAP
0.477myšlienkové4110 SGWaAP
0.478humanistický4879 SGWaAP
0.480humanistická6387 SGWaAP
0.493marxistické1330 SGWaAP
0.493mravné6459 SGWaAP
0.494kresťanské38118 SGWaAP
0.511humanizmus17405 SGWaAP
0.520teologické8505 SGWaAP
0.520idealistické858 SGWaAP
0.524sekulárne1752 SGWaAP
0.525ideologické6710 SGWaAP
0.529religiózne805 SGWaAP
0.530náboženské27478 SGWaAP
0.531angažované1363 SGWaAP
0.537intelektuálne8438 SGWaAP
0.561liberálne6296 SGWaAP
0.565modernistické525 SGWaAP
0.565katolícke21666 SGWaAP
0.574feministické1359 SGWaAP
0.574postmoderné1489 SGWaAP