Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humanistická6387 SGWaAP
0.403humanistický4879 SGWaAP
0.440humanizmus17405 SGWaAP
0.480humanistické2443 SGWaAP
0.488racionalistická730 SGWaAP
0.516osvietenská1933 SGWaAP
0.536kresťanská148366 SGWaAP
0.538sekulárna5098 SGWaAP
0.542pozitivistická722 SGWaAP
0.543marxistická6571 SGWaAP
0.545filozofická29642 SGWaAP
0.546filozofia190327 SGWaAP
0.555racionalizmus3906 SGWaAP
0.558idealistická2200 SGWaAP
0.561materialistická3135 SGWaAP
0.563všeľudská1981 SGWaAP
0.567individualistická1297 SGWaAP
0.575osvietenstvo7952 SGWaAP
0.576mravná20549 SGWaAP
0.576postmoderná6303 SGWaAP
0.577humanisticky714 SGWaAP
0.578scholastika1514 SGWaAP
0.581pozitivizmus2987 SGWaAP