Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000humánnosť1760 SGWaAP
0.346ľudskosť42989 SGWaAP
0.394nezištnosť2868 SGWaAP
0.442morálnosť2007 SGWaAP
0.448šľachetnosť2744 SGWaAP
0.462humanita7909 SGWaAP
0.463čestnosť10755 SGWaAP
0.481zásadovosť1839 SGWaAP
0.494morálka82975 SGWaAP
0.502solidárnosť3088 SGWaAP
0.529všeľudská1981 SGWaAP
0.531charakternosť420 SGWaAP
0.536altruizmus3363 SGWaAP
0.538principiálnosť950 SGWaAP
0.540morálna73801 SGWaAP
0.541slušnosť32746 SGWaAP
0.544poctivosť9525 SGWaAP
0.549kultúrnosť5539 SGWaAP
0.553mravná20549 SGWaAP
0.554súcit40247 SGWaAP
0.560veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.565uvedomelosť3118 SGWaAP
0.565tolerantnosť2525 SGWaAP
0.565humanizmus17405 SGWaAP