Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hugenot980 SGWaAP
0.489jakobín1140 SGWaAP
0.525protestant17006 SGWaAP
0.541Bourbonovci674 SGWaAP
0.553kalvín3292 SGWaAP
0.559edikt2220 SGWaAP
0.561Habsburgovci8710 SGWaAP
0.564protestantský6987 SGWaAP
0.568anabaptista519 SGWaAP
0.578husita4744 SGWaAP
0.580protestantizmus4455 SGWaAP
0.594kalvinizmus737 SGWaAP
0.597osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.602šľachtic27207 SGWaAP
0.605habsburský3387 SGWaAP
0.607križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.607uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.607protestantská8913 SGWaAP