Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hudobníčka5387 SGWaAP
0.168speváčka145347 SGWaAP
0.168skladateľka4649 SGWaAP
0.227muzikantka643 SGWaAP
0.240pesničkárka2120 SGWaAP
0.272gitaristka1569 SGWaAP
0.275textárka1553 SGWaAP
0.275huslistka3262 SGWaAP
0.291interpretka5223 SGWaAP
0.319umelkyňa20466 SGWaAP
0.319klaviristka4215 SGWaAP
0.372flautistka902 SGWaAP
0.375violončelistka693 SGWaAP
0.415operná_speváčka3068 SGWaAP
0.423basgitaristka552 SGWaAP
0.427herečka158109 SGWaAP
0.427virtuózka626 SGWaAP
0.444sopranistka4971 SGWaAP
0.445operná_diva1064 SGWaAP
0.447producentka5669 SGWaAP