Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hudobné67704 SGWaAP
0.352tanečné21587 SGWaAP
0.363jazzové2288 SGWaAP
0.364spevácke6486 SGWaAP
0.373umelecké47661 SGWaAP
0.376koncertné8347 SGWaAP
0.384vokálne1962 SGWaAP
0.400divadelné24060 SGWaAP
0.401džezové1244 SGWaAP
0.417hudobná212224 SGWaAP
0.431klavírne2486 SGWaAP
0.440orchestrálne1233 SGWaAP
0.452hudobný251583 SGWaAP
0.454folklórne8254 SGWaAP
0.459skladateľské473 SGWaAP
0.464operné5630 SGWaAP
0.469rockové3811 SGWaAP
0.475organové795 SGWaAP
0.476muzikantské1073 SGWaAP
0.477gitarové2544 SGWaAP
0.481symfonické827 SGWaAP
0.487literárne43083 SGWaAP
0.497baletné1609 SGWaAP
0.501muzikálové2103 SGWaAP
0.512audiovizuálne4861 SGWaAP
0.522husľové900 SGWaAP
0.523Hudobný6525 SGWaAP
0.526filmové41629 SGWaAP
0.527scénické4564 SGWaAP
0.530komorné6562 SGWaAP
0.530sláčikové977 SGWaAP
0.531hudobné_zoskupenie3279 SGWaAP
0.532výtvarné32731 SGWaAP
0.534javiskové1705 SGWaAP
0.538interpretačné_umenie1354 SGWaAP
0.541folkové1029 SGWaAP
0.541sláčikové_kvarteto3054 SGWaAP
0.543sólové2323 SGWaAP
0.550bluesové472 SGWaAP
0.552činoherné1242 SGWaAP
0.554choreografické493 SGWaAP
0.556festivalové6846 SGWaAP
0.556inštrumentálne2453 SGWaAP
0.557hudobno8360 SGWaAP
0.559hudba830534 SGWaAP
0.561recitačné622 SGWaAP
0.562kabaretné925 SGWaAP