Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hudobné67704 SGWaAP
0.352tanečné21587 SGWaAP
0.363jazzové2288 SGWaAP
0.364spevácke6486 SGWaAP
0.373umelecké47661 SGWaAP
0.376koncertné8347 SGWaAP
0.384vokálne1962 SGWaAP
0.400divadelné24060 SGWaAP
0.401džezové1244 SGWaAP
0.417hudobná212224 SGWaAP
0.431klavírne2486 SGWaAP
0.440orchestrálne1233 SGWaAP
0.452hudobný251583 SGWaAP
0.454folklórne8254 SGWaAP
0.459skladateľské473 SGWaAP
0.464operné5630 SGWaAP
0.469rockové3811 SGWaAP
0.475organové795 SGWaAP
0.476muzikantské1073 SGWaAP
0.477gitarové2544 SGWaAP
0.481symfonické827 SGWaAP
0.487literárne43083 SGWaAP
0.497baletné1609 SGWaAP
0.501muzikálové2103 SGWaAP
0.512audiovizuálne4861 SGWaAP