Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hudobná212224 SGWaAP
0.344džezová6771 SGWaAP
0.346jazzová11843 SGWaAP
0.384vokálna6437 SGWaAP
0.387tanečná86887 SGWaAP
0.417hudobné67704 SGWaAP
0.421folková7194 SGWaAP
0.436rocková36132 SGWaAP
0.441hudobný251583 SGWaAP
0.466koncertná14031 SGWaAP
0.470spevácka39113 SGWaAP
0.476hudba830534 SGWaAP
0.487gitarová7926 SGWaAP
0.500swingová1561 SGWaAP
0.500muzikálová6031 SGWaAP
0.501orchestrálna3381 SGWaAP
0.513klavírna8639 SGWaAP
0.516symfonická2010 SGWaAP
0.517bluesová3932 SGWaAP
0.519umelecká194018 SGWaAP
0.520gospelová5415 SGWaAP
0.522divadelná113187 SGWaAP
0.528skladateľská3118 SGWaAP
0.530zborový_spev4125 SGWaAP