Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hu18710 SGWaAP
0.605hu1653 SGWaAP
0.631CZ45899 SGWaAP
0.677cs3801 SGWaAP
0.681ind1345 SGWaAP
0.683bu8324 SGWaAP
0.688maď6705 SGWaAP
0.689PL33536 SGWaAP
0.697fr4069 SGWaAP