Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrudníková_chirurgia668 SGWaAP
0.396ftizeológia935 SGWaAP
0.432radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.453klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.454cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.458intervenčná_rádiológia458 SGWaAP
0.464klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.492hematológia4930 SGWaAP
0.497patologická_anatómia936 SGWaAP
0.497transfúziológia679 SGWaAP
0.499urologická_klinika566 SGWaAP
0.511klinika_FN422 SGWaAP
0.513interná_klinika2693 SGWaAP
0.513neurologická_klinika1205 SGWaAP