Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hronský_Beňadik4603 SGWaAP
0.409Bzovík4398 SGWaAP
0.432Šahy14767 SGWaAP
0.459Opatovce11056 SGWaAP
0.461Litava2491 SGWaAP
0.463Vieska5959 SGWaAP
0.465Rudno7772 SGWaAP
0.477Pukanec2906 SGWaAP
0.483Krupina34205 SGWaAP
0.485jedľový_Kostoľany797 SGWaAP
0.486Breh5630 SGWaAP
0.486Nitriansky_Pravno2251 SGWaAP