Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hronská1789 SGWaAP
0.424majerská796 SGWaAP
0.457Ipeľský1721 SGWaAP
0.500opatovská1805 SGWaAP
0.500Hronský6618 SGWaAP
0.501ipeľská1106 SGWaAP
0.502Breh5630 SGWaAP
0.506Kostolná5378 SGWaAP
0.508slatinská687 SGWaAP
0.509Slatina5783 SGWaAP
0.509Mlynský5015 SGWaAP
0.511Jesenský24036 SGWaAP
0.512Novozámocký1905 SGWaAP
0.513hájska499 SGWaAP
0.514Radvaň13714 SGWaAP
0.523Lúčny2247 SGWaAP
0.525Slatinský1442 SGWaAP
0.526pohronská1079 SGWaAP
0.527ďumbierska1233 SGWaAP
0.528Obranca_mier2873 SGWaAP
0.529Biskupický477 SGWaAP
0.530Lipový3416 SGWaAP
0.531sitnianska551 SGWaAP