Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.197tkáčstvo1114 SGWaAP
0.201košikárstvo1501 SGWaAP
0.244kováčstvo2832 SGWaAP
0.290čipkárstvo656 SGWaAP
0.290rezbárstvo3241 SGWaAP
0.323drotárstvo3797 SGWaAP
0.387hrnčiarske578 SGWaAP
0.395tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.438garbiarstvo493 SGWaAP
0.443mlynárstvo887 SGWaAP
0.448remeslo83975 SGWaAP
0.450kováčske_remeslo603 SGWaAP
0.454drotárske1004 SGWaAP
0.456tkáčske530 SGWaAP
0.463ľudové_remeslo8367 SGWaAP
0.465umelecké_remeslo4734 SGWaAP
0.468sklárstvo1094 SGWaAP
0.470pletenie_košík953 SGWaAP
0.472pastierstvo1875 SGWaAP