Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrnčiarske578 SGWaAP
0.387hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.397drotárske1004 SGWaAP
0.400tkáčske530 SGWaAP
0.458čipkárstvo656 SGWaAP
0.478kováčske_remeslo603 SGWaAP
0.481košikárstvo1501 SGWaAP
0.496tkáčstvo1114 SGWaAP
0.499remeselnícke1089 SGWaAP
0.504rezbárstvo3241 SGWaAP
0.508rezbárske1708 SGWaAP
0.510tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.514drotárstvo3797 SGWaAP
0.521kováčstvo2832 SGWaAP
0.533ľudové_remeslo8367 SGWaAP
0.544hrnčiarsky_kruh3039 SGWaAP
0.547hrnčiarsky1765 SGWaAP
0.554keramikár2213 SGWaAP
0.554remeslo83975 SGWaAP
0.554ľudovoumelecká605 SGWaAP
0.555mlynárstvo887 SGWaAP
0.568remeselnícka_dielňa1087 SGWaAP