Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrmot5736 SGWaAP
0.158rachot12878 SGWaAP
0.218lomoz3148 SGWaAP
0.221treskot1330 SGWaAP
0.261buchot6565 SGWaAP
0.331hukot11318 SGWaAP
0.353hrkot1140 SGWaAP
0.369škripot2685 SGWaAP
0.382hurhaj4354 SGWaAP
0.418vresk2389 SGWaAP
0.420dupot5586 SGWaAP
0.426rámus2504 SGWaAP
0.426vrzgot1180 SGWaAP
0.426praskot3578 SGWaAP
0.430huriavk1382 SGWaAP
0.435ohlušujúci3324 SGWaAP
0.448rinčanie3043 SGWaAP
0.450ohlušujúci_rachot568 SGWaAP
0.456hrmotať831 SGWaAP
0.462cvengot880 SGWaAP
0.466sykot1130 SGWaAP
0.472dunenie5333 SGWaAP
0.474cengot853 SGWaAP