Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrmavica862 SGWaAP
0.406blýskavica434 SGWaAP
0.412povíchrica507 SGWaAP
0.448búrka131130 SGWaAP
0.452chumelica844 SGWaAP
0.475hromobitie1336 SGWaAP
0.495fujavica3376 SGWaAP
0.503pľušť974 SGWaAP
0.513metelica1987 SGWaAP
0.514prietrž_mračno4512 SGWaAP
0.529víchor8505 SGWaAP
0.561snehová_metelica697 SGWaAP
0.562víchrica19296 SGWaAP
0.568prudký_lejak1390 SGWaAP
0.568snehová_fujavica914 SGWaAP
0.568hrom21207 SGWaAP
0.574lejak13564 SGWaAP
0.583hrmenie3051 SGWaAP
0.587mrákava1214 SGWaAP
0.593vetrisko2322 SGWaAP
0.595severák1928 SGWaAP
0.603chmára3780 SGWaAP
0.604mračná1086 SGWaAP
0.608haravara757 SGWaAP
0.618chumeliť476 SGWaAP