Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hriech258087 SGWaAP
0.387dedičný_hriech5276 SGWaAP
0.401hriešny16864 SGWaAP
0.421smrteľný_hriech4522 SGWaAP
0.425hriešnosť4249 SGWaAP
0.434hriešnik37254 SGWaAP
0.468Boh1407708 SGWaAP
0.478pokánie38100 SGWaAP
0.493smilstvo6092 SGWaAP
0.495činiť_pokánie2522 SGWaAP
0.497neprávosť16008 SGWaAP
0.504Hriech1085 SGWaAP
0.511nevernosť1830 SGWaAP
0.515poklesok3927 SGWaAP
0.518zhrešiť11012 SGWaAP
0.527satan28705 SGWaAP
0.532bezbožnosť2685 SGWaAP
0.541hriešne5061 SGWaAP
0.543Syn35038 SGWaAP
0.552hriešna9603 SGWaAP
0.554cudzoložstvo6510 SGWaAP
0.557Ježiš486700 SGWaAP