Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hriešnosť4249 SGWaAP
0.425hriech258087 SGWaAP
0.430smrteľnosť2612 SGWaAP
0.454nevernosť1830 SGWaAP
0.472ľudská_prirodzenosť9510 SGWaAP
0.481nevďačnosť2031 SGWaAP
0.482poníženosť3034 SGWaAP
0.492nerozumnosť1145 SGWaAP
0.493neviera3406 SGWaAP
0.502vlažnosť1279 SGWaAP
0.506božskosť2404 SGWaAP
0.509úbohosť5756 SGWaAP
0.510bezbožnosť2685 SGWaAP
0.518namyslenosť3052 SGWaAP
0.519nízkosť1407 SGWaAP
0.524domýšľavosť1966 SGWaAP
0.528ošklivosť1287 SGWaAP
0.531ničotnosť959 SGWaAP
0.533hriešny16864 SGWaAP
0.538sebeckosť3270 SGWaAP