Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hriešnik37254 SGWaAP
0.434hriech258087 SGWaAP
0.466pokánie38100 SGWaAP
0.481kajúcnik3532 SGWaAP
0.494činiť_pokánie2522 SGWaAP
0.494hriešny16864 SGWaAP
0.511bezbožník2862 SGWaAP
0.511bezbožný5665 SGWaAP
0.515lotor10149 SGWaAP
0.516Ježiš486700 SGWaAP
0.519spasiteľ26960 SGWaAP
0.519kajúci2408 SGWaAP
0.520Boh1407708 SGWaAP
0.529boží_Syn11793 SGWaAP
0.541pohan25230 SGWaAP
0.543hriešnosť4249 SGWaAP
0.545milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.546Spasiteľ20871 SGWaAP
0.551očistec12861 SGWaAP
0.551Všemohúci8611 SGWaAP
0.552hriešnica2753 SGWaAP
0.554pokrytec8736 SGWaAP
0.554Otec142091 SGWaAP