Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrešiť12811 SGWaAP
0.418rúhať3643 SGWaAP
0.428zhrešiť11012 SGWaAP
0.452nehrešiť3525 SGWaAP
0.455kliať3322 SGWaAP
0.480zlorečiť1314 SGWaAP
0.482karhať7014 SGWaAP
0.511preklínať11441 SGWaAP
0.514reptať2950 SGWaAP
0.525odvrávať1461 SGWaAP
0.528napomínať11022 SGWaAP
0.528nezhrešiť1743 SGWaAP
0.531previňovať493 SGWaAP
0.538prehrešiť2528 SGWaAP
0.544protiviť6877 SGWaAP
0.554nenávidieť91143 SGWaAP
0.555smilniť1497 SGWaAP
0.557pokorovať1216 SGWaAP
0.561prehrešovať798 SGWaAP
0.561posmievať11267 SGWaAP
0.565zlostiť7757 SGWaAP
0.576neposlúchať8183 SGWaAP
0.579bezbožník2862 SGWaAP
0.579hriešnik37254 SGWaAP
0.581ubližovať28484 SGWaAP