Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrdosť54295 SGWaAP
0.569patriotizmus5238 SGWaAP
0.569spolupatričnosť26006 SGWaAP
0.596vlastenectvo14382 SGWaAP
0.626úcta228078 SGWaAP
0.630sebavedomie89437 SGWaAP
0.634lokálpatriotizmus1969 SGWaAP
0.635odhodlanosť5300 SGWaAP
0.636pýcha56694 SGWaAP
0.643pokora70043 SGWaAP
0.643oddanosť25762 SGWaAP
0.646sebaúcta11926 SGWaAP
0.648sebadôvera24967 SGWaAP
0.650slovenskosť3285 SGWaAP
0.651hanba101220 SGWaAP
0.652zakomplexovanosť613 SGWaAP
0.656česť137732 SGWaAP
0.656hrdo35986 SGWaAP
0.657rešpekt95707 SGWaAP
0.659hrdý81336 SGWaAP
0.660namyslenosť3052 SGWaAP
0.660obdiv67445 SGWaAP
0.663vlastenecké_cítenie550 SGWaAP
0.667statočnosť12530 SGWaAP