Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrdo35986 SGWaAP
0.318pyšne7398 SGWaAP
0.648smelo25116 SGWaAP
0.650hrdiť21872 SGWaAP
0.656sebavedome9828 SGWaAP
0.656hrdosť54295 SGWaAP
0.659hrdé5507 SGWaAP
0.661vztýčená5849 SGWaAP
0.666obdivne2741 SGWaAP
0.669víťazoslávne6028 SGWaAP
0.677odhodlane10072 SGWaAP
0.684spupne602 SGWaAP
0.685hrdinsky6987 SGWaAP
0.690vznešene3648 SGWaAP
0.692hrdý81336 SGWaAP
0.693hrdá29666 SGWaAP
0.694vzdorovito2085 SGWaAP
0.696majestátne4119 SGWaAP
0.705nadšene25419 SGWaAP
0.708radostne20475 SGWaAP
0.710triumfálne2147 SGWaAP
0.712oduševnene3194 SGWaAP
0.714patrične_hrdý1892 SGWaAP