Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrdinský10510 SGWaAP
0.318hrdinský_čin4231 SGWaAP
0.373hrdinská6995 SGWaAP
0.420heroický3866 SGWaAP
0.430chrabrý2268 SGWaAP
0.462udatný4847 SGWaAP
0.469hrdinstvo13482 SGWaAP
0.472statočný25969 SGWaAP
0.495hrdinské2559 SGWaAP
0.512heroizmus863 SGWaAP
0.513hrdina286500 SGWaAP
0.532bohatier2629 SGWaAP
0.542hrdinskosť514 SGWaAP
0.549nebojácny4586 SGWaAP
0.555heroická1410 SGWaAP
0.565statočnosť12530 SGWaAP
0.576chrabrosť1345 SGWaAP
0.584nezlomný1924 SGWaAP
0.585udatnosť1594 SGWaAP
0.599bohatiersky460 SGWaAP
0.604šľachetný7071 SGWaAP
0.607udatná472 SGWaAP
0.609udatný_bojovník768 SGWaAP
0.615krvilačný5159 SGWaAP
0.624nepremožiteľný1404 SGWaAP