Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrdinské2559 SGWaAP
0.336heroické707 SGWaAP
0.472hrdinstvo13482 SGWaAP
0.477statočné3192 SGWaAP
0.495hrdinský10510 SGWaAP
0.503hrdinská6995 SGWaAP
0.504hrdinský_čin4231 SGWaAP
0.551vznešené8432 SGWaAP
0.563oduševnené706 SGWaAP
0.568šľachetné3003 SGWaAP
0.572odvážne14071 SGWaAP
0.577patetické1957 SGWaAP
0.583zúfalé6908 SGWaAP
0.585heroická1410 SGWaAP
0.588smelé2831 SGWaAP
0.595fanatické1222 SGWaAP
0.596ukrutné1095 SGWaAP
0.599hrdinskosť514 SGWaAP
0.603triumfálne904 SGWaAP
0.603tragické10600 SGWaAP
0.604hrôzostrašné2634 SGWaAP
0.608ohavné1961 SGWaAP
0.608potupné1259 SGWaAP
0.613hanebné3436 SGWaAP
0.613sentimentálne1072 SGWaAP