Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrdiť21872 SGWaAP
0.294hrdý81336 SGWaAP
0.390právom_hrdý2810 SGWaAP
0.426hrdá29666 SGWaAP
0.438patrične_hrdý1892 SGWaAP
0.441pyšný25404 SGWaAP
0.493hrdé5507 SGWaAP
0.551pýšiť42120 SGWaAP
0.569honosiť2132 SGWaAP
0.574pyšná10184 SGWaAP
0.579popýšiť7510 SGWaAP
0.644pochváliť148351 SGWaAP
0.650hrdo35986 SGWaAP
0.663chváliť108584 SGWaAP
0.675tešiť995910 SGWaAP
0.716vystatovať3832 SGWaAP
0.719ceniť59820 SGWaAP
0.734právom41476 SGWaAP
0.744ašpirovať4997 SGWaAP
0.746vzorne_reprezentovať1452 SGWaAP
0.753chvastať3989 SGWaAP
0.756reprezentovať189177 SGWaAP