Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrdé5507 SGWaAP
0.389pyšné2253 SGWaAP
0.456hrdý81336 SGWaAP
0.488hrdá29666 SGWaAP
0.493hrdiť21872 SGWaAP
0.516sebavedomé4091 SGWaAP
0.529pyšný25404 SGWaAP
0.548právom_hrdý2810 SGWaAP
0.559pyšná10184 SGWaAP
0.613patrične_hrdý1892 SGWaAP
0.637vznešené8432 SGWaAP
0.650aristokratické855 SGWaAP
0.659hrdo35986 SGWaAP
0.660pôvabné4561 SGWaAP
0.667povýšené1154 SGWaAP
0.668smelé2831 SGWaAP
0.674milované12792 SGWaAP
0.675pracovité915 SGWaAP
0.677odhodlané2042 SGWaAP
0.677hrdinské2559 SGWaAP
0.680majestátne2664 SGWaAP
0.682hodné14489 SGWaAP
0.684hrdosť54295 SGWaAP
0.684vďačné6122 SGWaAP
0.688oddané1905 SGWaAP
0.688šľachetné3003 SGWaAP
0.696závideniahodné701 SGWaAP
0.700nebojácne680 SGWaAP
0.703šarmantné1033 SGWaAP
0.704úbohé12159 SGWaAP
0.705ľúbezné530 SGWaAP
0.705slávne27902 SGWaAP
0.706skvostné2248 SGWaAP
0.706pyšne7398 SGWaAP
0.706suverénne5228 SGWaAP
0.707namyslené582 SGWaAP
0.709statočné3192 SGWaAP
0.710temperamentné1453 SGWaAP
0.715sympatické14096 SGWaAP
0.715krásne244554 SGWaAP
0.717utešené1541 SGWaAP
0.718vzdelané2348 SGWaAP
0.720mocné15148 SGWaAP
0.720príťažlivé12093 SGWaAP
0.722odvážne14071 SGWaAP
0.722máloktoré2111 SGWaAP
0.722mužné1215 SGWaAP
0.722rozkošné5208 SGWaAP
0.725sebaisté759 SGWaAP