Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrdé5507 SGWaAP
0.389pyšné2253 SGWaAP
0.456hrdý81336 SGWaAP
0.488hrdá29666 SGWaAP
0.493hrdiť21872 SGWaAP
0.516sebavedomé4091 SGWaAP
0.529pyšný25404 SGWaAP
0.548právom_hrdý2810 SGWaAP
0.559pyšná10184 SGWaAP
0.613patrične_hrdý1892 SGWaAP
0.637vznešené8432 SGWaAP
0.650aristokratické855 SGWaAP
0.659hrdo35986 SGWaAP
0.660pôvabné4561 SGWaAP
0.667povýšené1154 SGWaAP
0.668smelé2831 SGWaAP
0.674milované12792 SGWaAP
0.675pracovité915 SGWaAP
0.677odhodlané2042 SGWaAP
0.677hrdinské2559 SGWaAP
0.680majestátne2664 SGWaAP
0.682hodné14489 SGWaAP
0.684hrdosť54295 SGWaAP
0.684vďačné6122 SGWaAP
0.688oddané1905 SGWaAP