Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradská8922 SGWaAP
0.453asfaltka16659 SGWaAP
0.526briežok2771 SGWaAP
0.535úvoz1027 SGWaAP
0.542zabočiť11317 SGWaAP
0.547betónka512 SGWaAP
0.553vŕšok20721 SGWaAP
0.553lesná_cestička2699 SGWaAP
0.555železničný_násyp689 SGWaAP
0.567odbočiť_doľava3562 SGWaAP
0.569úžľabina4063 SGWaAP
0.570dvojprúdovka462 SGWaAP
0.573výpadovka3724 SGWaAP
0.574úbočie10132 SGWaAP
0.575zabočiť_doprava1259 SGWaAP
0.578riečka20349 SGWaAP
0.579poniže4026 SGWaAP
0.580povyše3571 SGWaAP
0.582autostráda3861 SGWaAP
0.583odbočovať9804 SGWaAP
0.586odbočiť_vpravo2139 SGWaAP
0.586návršie5238 SGWaAP
0.587ľavý_breh7762 SGWaAP
0.587dolinka6972 SGWaAP
0.587brod8640 SGWaAP