Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradová1143 SGWaAP
0.162Hradový1088 SGWaAP
0.486hradný_vrch3792 SGWaAP
0.504pustý_hrad5312 SGWaAP
0.512Pustý_hrad3790 SGWaAP
0.514Muráň10439 SGWaAP
0.520Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.525Sninský_kameň1498 SGWaAP
0.525hradný_kopec4093 SGWaAP
0.526Šibeničný566 SGWaAP
0.528Kojšovský_hoľa902 SGWaAP
0.528slanský_vrch2679 SGWaAP
0.529Zádielsky1148 SGWaAP
0.532kojšovská_hoľa944 SGWaAP
0.533Ploský1263 SGWaAP
0.534turniansky829 SGWaAP
0.540Pohanský722 SGWaAP
0.541Vihorlat11854 SGWaAP