Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradný_vrch3792 SGWaAP
0.176hradný_kopec4093 SGWaAP
0.341hradné_bralo1672 SGWaAP
0.407zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.407zrúcanina20637 SGWaAP
0.414skalné_bralo2684 SGWaAP
0.420hrad440610 SGWaAP
0.431Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.444vápencové_bralo1050 SGWaAP
0.447devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.450Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.455návršie5238 SGWaAP
0.474devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.475hradný_múr2435 SGWaAP
0.478hrádok13764 SGWaAP
0.481hradisko17987 SGWaAP
0.486hradová1143 SGWaAP
0.492Pohanský722 SGWaAP
0.501skalný_masív1907 SGWaAP
0.508skalný_výbežok795 SGWaAP