Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradný_kopec4093 SGWaAP
0.176hradný_vrch3792 SGWaAP
0.371hradné_bralo1672 SGWaAP
0.493návršie5238 SGWaAP
0.503hradný_múr2435 SGWaAP
0.505hrad440610 SGWaAP
0.511skalné_bralo2684 SGWaAP
0.513vŕšok20721 SGWaAP
0.515devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.516Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.519zrúcanina20637 SGWaAP
0.525hradová1143 SGWaAP
0.532hradisko17987 SGWaAP
0.536Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.545hrádok13764 SGWaAP
0.546Bratislavský_hrad18373 SGWaAP
0.554akropola3676 SGWaAP
0.558zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.559kalvária23652 SGWaAP
0.560devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.564pahorok12593 SGWaAP
0.571podhradie20813 SGWaAP
0.572devínsky2623 SGWaAP