Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradný15831 SGWaAP
0.357hrad440610 SGWaAP
0.414hradná18334 SGWaAP
0.440zámocký6409 SGWaAP
0.443hradné4256 SGWaAP
0.489hradný_múr2435 SGWaAP
0.493kastelán4573 SGWaAP
0.510Hradný2371 SGWaAP
0.516hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.520kaštieľ116441 SGWaAP
0.524beckovský931 SGWaAP
0.530bastión2753 SGWaAP
0.540hradná_kaplnka1443 SGWaAP
0.543budatínsky1331 SGWaAP
0.552fiľakovský2169 SGWaAP
0.553vígľašský522 SGWaAP
0.556palác106452 SGWaAP
0.560hradný_vrch3792 SGWaAP
0.565stredoveký35047 SGWaAP
0.568zámocké1519 SGWaAP
0.573delová_bašta842 SGWaAP
0.573oponický563 SGWaAP
0.574strečniansky944 SGWaAP