Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.228panstvo46190 SGWaAP
0.393ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.408zemepanské856 SGWaAP
0.410zemepán10965 SGWaAP
0.442kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.444poddanská3984 SGWaAP
0.447šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.447poddanské1024 SGWaAP
0.451prepoštstvo686 SGWaAP
0.453feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.461zemepanská495 SGWaAP
0.468ostrihomská_kapitula656 SGWaAP