Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.450hradné4256 SGWaAP
0.453hradná18334 SGWaAP
0.461nádvorie64682 SGWaAP
0.467zámocké1519 SGWaAP
0.487hrad440610 SGWaAP
0.505zámocká9587 SGWaAP
0.516hradný15831 SGWaAP
0.516hradný_múr2435 SGWaAP
0.517Bratislavský_hrad18373 SGWaAP
0.523hradná_priekopa687 SGWaAP
0.532amfiteáter45146 SGWaAP
0.537mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.537trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.541Hradný2371 SGWaAP
0.544Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.547Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.555námestie301334 SGWaAP
0.558rínok3546 SGWaAP
0.567Zámocký4845 SGWaAP
0.568Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.576rytierska_sála805 SGWaAP
0.577námestíčko3487 SGWaAP
0.582hradná_kaplnka1443 SGWaAP