Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradné4256 SGWaAP
0.399hrad440610 SGWaAP
0.423hradná18334 SGWaAP
0.432Hradný2371 SGWaAP
0.443hradný15831 SGWaAP
0.450hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.467zámocké1519 SGWaAP
0.470mestské_opevnenie3276 SGWaAP
0.471hradný_múr2435 SGWaAP
0.493opevnenie25889 SGWaAP
0.499bastión2753 SGWaAP
0.504delová_bašta842 SGWaAP
0.538donjon612 SGWaAP
0.542stredoveké16814 SGWaAP
0.543hradný_vrch3792 SGWaAP
0.552hradisko17987 SGWaAP
0.552hradné_bralo1672 SGWaAP
0.554hradná_priekopa687 SGWaAP
0.557hradba55782 SGWaAP
0.562hradná_kaplnka1443 SGWaAP
0.565palácové608 SGWaAP