Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradná_zrúcanina1425 SGWaAP
0.375zrúcanina20637 SGWaAP
0.398hrad440610 SGWaAP
0.403zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.446lietavský_hrad1231 SGWaAP
0.489banskoštiavnická_kalvária514 SGWaAP
0.500hradný_múr2435 SGWaAP
0.531hrad_Strečno4373 SGWaAP
0.535hradný_vrch3792 SGWaAP
0.538sakrálna_pamiatka2909 SGWaAP
0.542Lietavský1636 SGWaAP
0.552Krásno_hôrka3106 SGWaAP
0.555Krásno_Hôrka2670 SGWaAP
0.557hradné_bralo1672 SGWaAP
0.559Bojnický_zámok3685 SGWaAP
0.561bojnický_zámok5429 SGWaAP