Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradná_kaplnka1443 SGWaAP
0.390kaplnka104479 SGWaAP
0.438krypta13995 SGWaAP
0.445františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.484farský_kostol21935 SGWaAP
0.499rytierska_sála805 SGWaAP
0.505rotunda6029 SGWaAP
0.508kaštieľ116441 SGWaAP
0.509rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.509Kaplnka3994 SGWaAP
0.523bočný_oltár2481 SGWaAP
0.525kostol513213 SGWaAP
0.527krstiteľnica3271 SGWaAP
0.529neskorogotická1344 SGWaAP
0.530hradná18334 SGWaAP
0.530kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.532zvonica16688 SGWaAP
0.533kostnica1776 SGWaAP