Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradisko17987 SGWaAP
0.209slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.293veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.393opevnenie25889 SGWaAP
0.409slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.438veľkomoravské2959 SGWaAP
0.442hrádok13764 SGWaAP
0.455keltské3377 SGWaAP
0.471archeologicky1455 SGWaAP
0.481hradný_vrch3792 SGWaAP
0.481lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.496archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.503Hradisko2991 SGWaAP
0.504praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.505Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.505návršie5238 SGWaAP
0.509archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.509veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.509Pohanský722 SGWaAP
0.513obetisko854 SGWaAP
0.516žiarové_pohrebisko471 SGWaAP
0.518mestské_opevnenie3276 SGWaAP
0.519včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.523osídlenie33763 SGWaAP
0.527hradné_bralo1672 SGWaAP
0.530veľkomoravský3483 SGWaAP
0.532hradný_kopec4093 SGWaAP
0.539praveké2775 SGWaAP
0.542neolitické680 SGWaAP
0.543archeologický_nález11565 SGWaAP
0.544rotunda6029 SGWaAP
0.547halštatská1153 SGWaAP
0.548pevnôstka1079 SGWaAP
0.549Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.552hradné4256 SGWaAP
0.557nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.558nálezisko18453 SGWaAP
0.559akropola3676 SGWaAP