Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradisko17987 SGWaAP
0.209slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.293veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.393opevnenie25889 SGWaAP
0.409slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.438veľkomoravské2959 SGWaAP
0.442hrádok13764 SGWaAP
0.455keltské3377 SGWaAP
0.471archeologicky1455 SGWaAP
0.481hradný_vrch3792 SGWaAP
0.481lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.496archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.503Hradisko2991 SGWaAP
0.504praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.505Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.505návršie5238 SGWaAP
0.509archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.509veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP