Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hradba55782 SGWaAP
0.357mestské_opevnenie3276 SGWaAP
0.366opevnenie25889 SGWaAP
0.367hradný_múr2435 SGWaAP
0.429citadela5560 SGWaAP
0.445cimburie1730 SGWaAP
0.472múr143960 SGWaAP
0.479ochodza2582 SGWaAP
0.481veža189926 SGWaAP
0.501ruina32789 SGWaAP
0.515akropola3676 SGWaAP
0.517strážna_veža5733 SGWaAP
0.518bastión2753 SGWaAP
0.519pevnôstka1079 SGWaAP
0.523zrúcanina20637 SGWaAP
0.529návršie5238 SGWaAP
0.533padací_most1827 SGWaAP
0.533rozvalina2723 SGWaAP
0.547bašta31873 SGWaAP
0.552hradbový_múr443 SGWaAP