Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrada11697 SGWaAP
0.377hrad440610 SGWaAP
0.518zrúcanina20637 SGWaAP
0.541hradná18334 SGWaAP
0.557zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.571hradná_zrúcanina1425 SGWaAP
0.574Hrada1954 SGWaAP
0.577hradné4256 SGWaAP
0.596hradný_múr2435 SGWaAP
0.620tvrdza694 SGWaAP
0.624ruina32789 SGWaAP
0.630hradný15831 SGWaAP
0.632bojnický_zámok5429 SGWaAP
0.635hradba55782 SGWaAP
0.640Krásno_Hôrka2670 SGWaAP
0.642donjon612 SGWaAP
0.642hrad_Strečno4373 SGWaAP
0.647Bojnický_zámok3685 SGWaAP
0.648Krásno_hôrka3106 SGWaAP