Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrad440610 SGWaAP
0.344zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.349zrúcanina20637 SGWaAP
0.357hradný15831 SGWaAP
0.377hrada11697 SGWaAP
0.384hradná18334 SGWaAP
0.385hrad_Strečno4373 SGWaAP
0.398hradná_zrúcanina1425 SGWaAP
0.399hradné4256 SGWaAP
0.420hradný_vrch3792 SGWaAP
0.425hradný_múr2435 SGWaAP
0.438bojnický_zámok5429 SGWaAP
0.441Bojnický_zámok3685 SGWaAP
0.444Krásno_Hôrka2670 SGWaAP
0.445kaštieľ116441 SGWaAP
0.445beckovský931 SGWaAP