Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrabivosť918 SGWaAP
0.228chamtivosť12734 SGWaAP
0.281ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.298lakomosť2032 SGWaAP
0.330nenásytnosť2723 SGWaAP
0.332lakomstvo3062 SGWaAP
0.367spupnosť1331 SGWaAP
0.370zištnosť649 SGWaAP
0.383mamonárstvo416 SGWaAP
0.388chtivosť1022 SGWaAP
0.405pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.407karierizmus930 SGWaAP
0.409zhýralosť589 SGWaAP
0.415márnivosť3421 SGWaAP
0.421prospechárstvo653 SGWaAP
0.421nadutosť2296 SGWaAP
0.422nečestnosť1799 SGWaAP
0.431bezuzdná1285 SGWaAP
0.435nepoctivosť1014 SGWaAP
0.440sebectvo10545 SGWaAP
0.441samoľúbosť4704 SGWaAP
0.448sebeckosť3270 SGWaAP
0.450nemravnosť3259 SGWaAP
0.454namyslenosť3052 SGWaAP
0.457podlosť3793 SGWaAP