Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrôzovláda742 SGWaAP
0.262krutovláda986 SGWaAP
0.491diktatúra24909 SGWaAP
0.511komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.516bratovražedná848 SGWaAP
0.517teror23806 SGWaAP
0.536represálie4171 SGWaAP
0.549okupácia28497 SGWaAP
0.557samovláda809 SGWaAP
0.567zlovôľa932 SGWaAP
0.568perzekúcia7796 SGWaAP
0.569fašistická11983 SGWaAP
0.571vojna656840 SGWaAP
0.571genocídna429 SGWaAP
0.574zločinná1877 SGWaAP
0.580cárizmus577 SGWaAP
0.581ukrutnosť3641 SGWaAP
0.585boľševická3900 SGWaAP
0.589vojnové_besnenie570 SGWaAP
0.591genocída23098 SGWaAP
0.592samoderžavie611 SGWaAP
0.594boľševik14514 SGWaAP